Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukaisesti

Laadittu: 6.3.2016

Rekisterinpitäjä

Nobodys dog Suomi-Serbia ry

Rekisterinumero: 207.133

Kotipaikka: Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jenni Liukkonen

[email protected]

Rekisterin nimi

Nobodys dog Suomi-Serbia ry:n jäsen-, koirakummi- ja adoptiorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistykseen kuuluvien kannatusjäsenten, koirakummien ja yhdistyksen kautta koiran adoptoineiden henkilöiden jäsenyysasioiden hoitaminen, kuten esimerkiksi yhteydenpito ja jäsen- sekä adoptiomaksujen laskutus.

Rekisterin tietosisältö

Kannatusjäseniltä:

Sukunimi, etunimi sekä mahdolliset muut jäsenen ilmoittamat tiedot, liittymispäivä, eroamispäivä, jäsenmaksun suuruus.

Koirakummilta: 

Sukunimi, etunimi sekä mahdolliset muut jäsenen ilmoittamat tiedot.

Adoptoijalta:

Nimi, yhteystiedot, sosiaaliturvatunnus ja mahdolliset muut adoptoijan ilmoittamat tiedot sekä tiedot adoptoitavasta koirasta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Liittymislomake, koirakummipyyntö sekä adoptioselvityslomake sähköpostitse.

Henkilötietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta Nobodys dog Suomi-Serbia ry:n ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä yllä mainittujen alueiden ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän käyttämään suojattuun järjestelmään. Järjestelmä vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisterin käsittelyssä käytettävä tietoliikenneyhteys on SSL-suojattu. Käyttöoikeus rekisterin sisältämiin tietoihin on vain määritellyillä henkilöillä.

Tarkastusoikeus

Henkilötietolain mukaan jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut
tietonsa ja rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriyhdyshenkilölle.

Yhteyshenkilö tarkistus- tai oikaisupyyntöasioissa

Jenni Liukkonen
[email protected]